Ikon för Rikstermbanken

förbrukningsmaterial

svensk term (rek): förbrukningsmaterial
definition:

material som inte ingår i någon produkt men som krävs för produkters tillverkning, exempelvis smörjoljor, trassel, handverktyg o.d.

anmärkning:

Kostnader för förbrukningsmaterial inkluderas ofta i produktkalkylen som en del av tillverkningsomkostnaden.

engelsk term (rek): indirect material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004