Ikon för Rikstermbanken

förbrukningsdifferens

svensk term (rek.): förbrukningsdifferens
definition:

den del av kalkyldifferensen för tillverkningsomkostnader som uppstått på grund av mer- eller mindreförbrukning av energi, smörjmedel, tillsatsmaterial o.d. jämfört med de omkostnader som planerats vid kalkylering av standardpriserna

engelsk term (rek.): usage variance
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004