Ikon för Rikstermbanken

följekort

svensk term (rek.): följekort
förklaring:

Följekortet är ett av dokumenten i arbetsordersatsen. Kortet är en kopia av planeringskortet och används primärt för att identifiera materialet på en tillverkningsorder och att ge information om till vilken produktionsgrupp det skall transporteras. Följekortet följer den fysiska ordern genom fabriken.

engelsk term (rek.): shop traveller
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004