Ikon för Rikstermbanken

följastrategi

svensk term (rek.): följastrategi
definition:

strategi för ändring av tillgänglig kapacitet i samband med förväntade förändringar i efterfrågan

anmärkning:

Den innebär att kapaciteten ökas eller minskas efter det att efterfrågan ökat respektive minskat. Det är en reaktiv strategi.

engelsk term (rek.): lag strategy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004