Ikon för Rikstermbanken

extremvärde

svensk term (rek.): extremvärde
definition:

markant avvikande värde i en serie av variabelvärden

anmärkning:

Det kan exempelvis avse en exceptionell stor efterfrågan under en viss period förorsakad av en specialorder. Vid prognostisering av efterfrågedata måste de efterfrågevärden som karaktäriseras som extremvärden sållas bort.

engelsk term (rek.): outlier
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004