Ikon för Rikstermbanken

extranet

svensk term (rek.): extranet
förklaring:

Extranet innebär användning av internetteknologi till en begränsad grupp av företag eller individer. För att kunna komma in i ett extranetsystem måste man ha en godkänd behörighetskod. Exempelvis kan extranetlösningar användas av en leverantör för att göra sina produkter tillgängliga för en definierad mängd kunder.

engelsk term (rek.): extranet
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004