Ikon för Rikstermbanken

enterprise resource planning

svensk term (rek.): enterprise resource planning
svensk term (acc.): ERP
definition:

beteckning på ett administrativt system för tillverkande företag

anmärkning:

Det ses i allmänhet som en vidareutveckling av så kallade MRP II system. Skillnaderna är i första hand att ERP-system innehåller fler funktioner, exempelvis kvalitetsstyrning, underhåll, lageradministration o.d. jämfört med de traditionella MRP II systemen. De är också mer utbyggda med avseende på informationsutbyte med kunders och leverantörers system. ERP-systemen skiljer sig också i tekniskt avseende, exempelvis genom att de är försedda med grafiskt användargränssnitt och bygger på relationsdatabaser.

Begreppet lanserades av det amerikanska analytikerföretaget Gartner Group i början av 90-talet.

engelsk term (rek.): enterprise resource planning
engelsk term (acc.): EPR
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004