Ikon för Rikstermbanken

enterminalsystem

svensk term (rek.): enterminalsystem
förklaring:

Ett enterminalsystem innebär att en enda centralt lokaliserad terminal svarar för huvudterminalfunktionen i systemet. Utöver centralterminalen finns ett antal lokala terminaler för insamling och distribution av gods.

engelsk term (rek.): single terminal system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004