Ikon för Rikstermbanken

enstycksflöde

svensk term (rek): enstycksflöde
förklaring:

Överföring av tillverkningsorder från en operation till en annan sker traditionellt när hela orderkvantiteten tillverkats färdig. Enstycksflöde innebär att överföring från operation till operation sker med en styck i taget. Genom användning av enstycksflöden kan genomloppstider effektivt reduceras. För att kunna tillämpas krävs flödesorienterade produktionsuppläggningar. I annat fall kan transport- och hanteringskostnaderna bli för stora.

engelsk term (rek): one-piece flow
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004