Ikon för Rikstermbanken

enhetslast

svensk term (rek.): enhetslast
definition:

kvantitet av lämplig storlek som kan sammanhållas som en enhet ur hanterings- och transportsynpunkt

anmärkning:

En lastpall är en vanlig bärare av enhetslaster.

engelsk term (rek.): unit load
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004