Ikon för Rikstermbanken

engineering database

svensk term (rek.): engineering database
definition:

gemensam databas eller informationsbank för all ”ingenjörsinformation” om artiklar och produkter och som krävs för produktutveckling, konstruktion, beredning, tillverkning och leverans

anmärkning:

Den kan exempelvis innehålla ritningar, produktstrukturer, beskrivande produkttexter, monteringsanvisningar, produktdokumentation, användarmanualer, kvalitetskontrollinstruktioner o dyl.

engelsk term (rek.): engineering database
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004