Ikon för Rikstermbanken

eliminering av mellanhänder

svensk term (rek.): eliminering av mellanhänder
förklaring:

Avser en strategi som syftar till att i så stor utsträckning som möjligt kunna leverera produkter direkt från tillverkande företag till slutlig och konsumerande kund utan inslag av mellanhänder, exempelvis i form av grossister och detaljister.

engelsk term (rek.): dis-intermediation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004