Ikon för Rikstermbanken

ekonomisk orderkvantitet

svensk term (rek.): ekonomisk orderkvantitet
svenska termer (acc.): EOK
ekonomisk partistorlek
förklaring:

Ekonomisk orderkvantitet är ett begrepp som innebär att en orderkvantitet har en lämplig storlek med utgångspunkt från ekonomiska beräkningar. Oftast beräknas kvantiteten genom minimering av summa lagerhållningssärkostnader och ordersärkostnader. Kvadratrotsformeln, även kallad Wilsonformeln, är en vanligt använd modell för sådan beräkning av ekonomisk orderkvantitet.

engelsk term (rek.): economic order quantity
engelsk term (acc.): EOQ
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004