Ikon för Rikstermbanken

eftersläp

svensk term (rek): eftersläp
definition:

den beläggning som härrör från order som skulle varit utförda enligt gjord inplanering men som inte är det

anmärkning:

Eftersläp redovisas ofta både per produktionsgrupp, fabriksavsnitt och fabrik totalt. Det är en del av orderstocken.

engelsk term (rek): backorder
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004