Ikon för Rikstermbanken

efterfrågefilter

svensk term (rek): efterfrågefilter
definition:

kontrollfunktion som används i prognossystem för att hindra att exceptionellt stora och tillfälliga kundorder eller andra enstaka extrema efterfrågevärden skall få en oacceptabel påverkan på prognosberäkningarna

anmärkning:

Ofta består filtret av någon form av jämförelse mellan en periods utleveransvärde och medelutleveransvärdet per period plus en faktor gånger prognosfelens standardavvikelse.

engelsk term (rek): demand filter
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004