Ikon för Rikstermbanken

effektivitetsfaktor

svensk term (rek.): effektivitetsfaktor
definition:

normalförhållandet mellan planerad tid och verklig tid för operationer

anmärkning:

Som regel anges effektivitetsfaktorn per produktionsgrupp. Faktorn används vid beläggningsberäkning för att transformera planerad tid till förväntad verklig operationstid. Transformeringen åstadkoms genom att dividera alla planerade operationstider med respektive produktionsgrupps effektivitetsfaktor.

engelsk term (rek.): efficiency factor
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004