Ikon för Rikstermbanken

effektivitetsdifferens

svensk term (rek): effektivitetsdifferens
definition:

den del av kalkyldifferensen för tillverkningskostnader som uppstår på grund av större eller mindre tidsåtgång i tillverkningen, arbetstidsdifferensen, eller större eller mindre materialförbrukning, kvantitetsdifferensen, än den som planerats och som är underlag för standardprissättning

engelsk term (rek): efficiency variance
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004