Ikon för Rikstermbanken

dynamisk partiformning

svensk term (rek): dynamisk partiformning
definition:

partiformning som innebär att orderkvantiteten räknas om för varje ny order som skapas

anmärkning:

Orderkvantiteten varierar följaktligen över planeringshorisonten.

exempel:

Partiformningsmetoderna fast behovstäckningstid och lägst enhetskostnad är exempel på partiformningsmetoder som medför dynamisk partiformning.

engelsk term (rek): dynamic lot sizing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004