Ikon för Rikstermbanken

dubbel beställningspunkt

svensk term (rek.): dubbel beställningspunkt
förklaring:

För beställningspunktssystem som används i distributionslager kan två olika beställningspunkter användas. Den mindre av dessa beställningspunkter utgör den traditionella beställningspunkten och avser förväntad förbrukning under återanskaffningstiden från centrallager plus ett säkerhetslager. Den används för att initiera lagerpåfyllnad. Den högre beställningspunkten utgör summan av den mindre beställningspunkten och förväntad förbrukning under tillverkningsledtiden för påfyllning av centrallager. Den används för att förvarna produktionen om kommande lagerpåfyllnadsorder.

engelsk term (rek.): double order point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004