Ikon för Rikstermbanken

djupstapling

svensk term (rek): djupstapling
definition:

lagringsmetod som innebär att lastpallar placeras i djupled direkt på golvet

anmärkning:

Djupstapling innebär begränsad åtkomlighet vilket försvårar tillämpning av FIFO-principen vid uttag.

engelsk term (rek): deep stacking
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004