Ikon för Rikstermbanken

distributionskanal

svensk term (rek.): distributionskanal
definition:

Med distributionskanal menas den kedja av affärspartners genom vilka ett företag distribuerar sina produkter till den slutkonsumerande kunden.

engelsk term (rek.): distribution channel
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004