Ikon för Rikstermbanken

distributionsbehovsplanering

svensk term (rek.): distributionsbehovsplanering
svensk term (acc.): DRP
förklaring:

Termen distributionsbehovsplanering motsvaras av det engelskspråkiga begreppet ”distribution requirements planning” och innefattar ett synsätt och en samling metoder och tekniker som syftar till att åstadkomma en sammanlänkning av materialflöden, från slutkund, via distributörer i olika led och ända ner till tillverkare.

engelsk term (rek.): distribution requirements planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004