Ikon för Rikstermbanken

disponibelt saldo

svensk term (rek.): disponibelt saldo
svensk term (acc.): möjligt att lova
definition:

den kvantitet som finns fritt disponibel i ett lager och som kan förbrukas utan att påverka eventuella inneliggande kundorder eller reservationer till tillverkningsorder

anmärkning:

Principiellt är disponibelt saldo lika med redovisat saldo plus förväntade inleveranser minus utestående reservationer inom återanskaffningstiden.

engelsk term (rek.): available-to-promise
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004