Ikon för Rikstermbanken

disponibel kapacitet

svensk term (rek.): disponibel kapacitet
förklaring:

Med disponibel kapacitet vid ett visst tillfälle menas den kapacitet som finns till förfogande efter det att hänsyn tagits till den kapacitet som erfordras för de vid tillfället redan inplanerade och frisläppta orderna.

engelsk term (rek.): available capacity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004