Ikon för Rikstermbanken

diskret tillverkning

svensk term (rek.): diskret tillverkning
förklaring:

Det finns två huvudtyper av tillverkning, diskret och kontinuerlig tillverkning. Med diskret tillverkning menas att tillverkning av viss produkt sker i serier med avbrott för tillverkning av annan produkt. Ett avgörande skäl för tillämpning av denna tillverkningsform är att tillverkningstakten är högre än förbrukningstakten.

se även:
engelsk term (rek.): discrete manufacturing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004