Ikon för Rikstermbanken

diskret partiformningsmetod

svensk term (rek.): diskret partiformningsmetod
definition:

partiformningsmetod som bygger på diskret partiformning

exempel:

Som exempel på diskreta partiformningsmetoder kan nämnas enligt behov, minsta totalkostnadsmetoden, minsta enhetskostnadsmetoden och Silver-Meals metod.

engelsk term (rek.): discrete lot sizing technique
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004