Ikon för Rikstermbanken

direkt kostnad

svensk term (rek.): direkt kostnad
definition:

kostnad som direkt kan hänföras till ett visst objekt, den så kallade kostnadsbäraren

anmärkning:

Som exempel på vanliga direkta kostnader i en produktkalkyl kan framför allt nämnas direkt material och direkt lön.

engelsk term (rek.): direct cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004