Ikon för Rikstermbanken

detaljspecifikation

svensk term (rek.): detaljspecifikation
definition:

förteckning av i en ritning ingående detaljer, komponenter, råmaterial och halvfabrikat

anmärkning:

Specifikationen förekommer antingen som en del av ritningen, fast specifikation, eller på ett från ritningen separat dokument, lös specifikation.

Termen specifikation används ibland också som ett synonymt uttryck för termen struktur.

engelsk term (rek.): parts specification
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004