Ikon för Rikstermbanken

delleverans

svensk term (rek.): delleverans
definition:

leverans av en delkvantitet på en kundorderrad eller leverans av endast vissa orderrader på en kundorder

anmärkning:

Det som inte levereras restnoteras och en restorder skapas. Delleverans kan också ske från tillverkningsorder och innebär då leverans av en del av den totala tillverkningsorderkvantiteten.

engelsk term (rek.): split delivery
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004