Ikon för Rikstermbanken

delad order

svensk term (rek): delad order
definition:

order som skapas vid orderklyvning, dvs. vid uppdelning av en tillverkningsorder i två eller flera delar

engelsk term (rek): split order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004