Ikon för Rikstermbanken

dedicerad kapacitet

svensk term (rek.): dedicerad kapacitet
definition:

kapacitet som avsatts för speciella ändamål

anmärkning:

Det kan exempelvis vara fråga om en speciell produktionsgrupp som avsatts för tillverkning av en eller en viss grupp av artiklar. Det kan också utgöra en del av en produktionsgrupps kapacitet, exempelvis när en viss överenskommen andel av kapaciteten i en produktionsgrupp hos en legoleverantör avsatts till produktion för viss kund.

engelsk term (rek.): dedicated capacity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004