Ikon för Rikstermbanken

dagar före färdigdag

svensk term (rek.): dagar före färdigdag
svensk term (acc.): DFF
förklaring:

Term som används för tidsättning av operationer och materialbehov vid planering. DFF står för det antal dagar före en orders färdigdag som en ingående operation måste vara färdig respektive ett ingående material behöver vara tillgängligt för att ordern inte skall bli försenad.

engelsk term (rek.): days before due date
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004