Ikon för Rikstermbanken

cyklisk produktion

svensk term (rek.): cyklisk produktion
svensk term (acc.): cyklisk planering
definition:

planeringsmetod som innebär tillämpning av cyklisk produktföljd

anmärkning:

Artiklar som styrs med cyklisk produktföljd placeras i en ordningsföljd som upprepas ett bestämt antal gånger per år i perioder med konstant längd. Antalet gånger bestäms med utgångspunkt från lagerekonomiska beräkningar. Cyklisk produktion innebär konstanta ankomstintervall medan orderstorlekarna kan variera från tillfälle till tillfälle beroende på efterfrågan.

se även:
engelsk term (rek.): periodic control
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004