Ikon för Rikstermbanken

cyklisk produktföljd

svensk term (rek.): cyklisk produktföljd
förklaring:

En produktföljd är en ordningsföljd i vilken ett antal olika produkter betjänas i en station eller produktionsgrupp. En cyklisk produktföljd är en sådan produktföljd som upprepas periodiskt med givet intervall.

engelsk term (rek.): periodic control
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004