Ikon för Rikstermbanken

cykeltid

svensk term (rek.): cykeltid
definition:

den tid för en produktionslinje som förflyter mellan två på varandra följande tillverkningstillfällen för en och samma produkt, dvs. den tid det tar att framställa en produktindivid

anmärkning:

Ju kortare cykeltid, desto högre produktionstakt.

engelsk term (rek.): cycle time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004