Ikon för Rikstermbanken

cross-docking

svensk term (rek.): cross-docking
definition:

distributionssystem där produkter som tas emot i ett lager eller en distributionscentral inte ställs undan i ett lagringsutrymme utan mer eller mindre omedelbart omsorteras och omlastas för vidaretransport till mottagare

anmärkning:

Vid traditionell lagerhållning identifieras de hanterade objekten med artikelnummer medan de vid cross-docking identifieras med ordernummer.

engelsk term (rek.): cross-docking
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004