Ikon för Rikstermbanken

centraliseringsgrad

svensk term (rek): centraliseringsgrad
förklaring:

I ett komplett materialflödessystem finns det ett antal noder eller knutpunkter där tillverkning, lagring och omlastning sker. Systemets struktur bestäms av den geografiska fördelningen av dessa knutpunkter. Minskas antalet knutpunkter ökar den fysiska centraliseringsgraden och omvänt. Den administrativa centraliseringsgraden är endast i begränsad utsträckning beroende av den fysiska centraliseringsgraden. Med administrativ centraliseringsgrad avses antal beslutspunkter i systemet i förhållande till antalet fysiska knutpunkter.

engelsk term (rek): degree of centralization
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004