Ikon för Rikstermbanken

byggplatslayout

svensk term (rek.): byggplatslayout
svensk term (acc.): projektlayout
förklaring:

En byggplatslayout innebär att den successivt framväxande produkten placeras på en bestämd plats och produktionsresurserna flyttas till denna plats och organiseras runt produkten.

engelsk term (rek.): fixed position layout
engelsk term (acc.): project layout
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004