Ikon för Rikstermbanken

business process reengineering

svensk term (rek.): business process reengineering
svensk term (acc.): transformering av affärsprocesser
definition:

metodik för effektivisering av företag och dess affärsprocesser

anmärkning:

Metodiken kännetecknas främst av att den är förknippad med ett fundamentalt nytänkande med avseende på sättet att arbeta, att den innebär radikala förändringar och att den förväntas ge dramatiska resultatförbättringar.

engelsk term (rek.): business process reengineering
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004