Ikon för Rikstermbanken

buffertlager

svensk term (rek.): buffertlager
definition:

generell benämning på lager som frikopplar inflöde och utflöde, exempelvis mellan två stationer längs en monteringslinje

anmärkning:

I denna betydelse innebär dimensioneringen av buffertlager en avvägning mellan lagerhållningskostnader och kapacitetsbalanseringskostnader.

engelsk term (rek.): buffer stock
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004