Ikon för Rikstermbanken

bruttobehovsberäkning

svensk term (rek.): bruttobehovsberäkning
förklaring:

Bruttobehovsberäkning är en teknik som innebär att man vid behovsnedbrytning från produktionsprogram eller från enstaka produkter för beräkning av materialbehov inte tar hänsyn till förekommande lager och förväntade inleveranser. Oftast görs inte heller någon ledtidsförskjutning eller partiformning av de framräknade materialbehoven.

engelsk term (rek.): gross requirements planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004