Ikon för Rikstermbanken

bristlista

svensk term (rek.): bristlista
definition:

förteckning av artiklar som det av någon anledning föreligger brister av

anmärkning:

Det finns två huvudtyper av bristlistor. En typ av bristlista omfattar samtliga artiklar i ett artikelsortiment som det finns brist av. Den andra typen omfattar samtliga artiklar som krävs för eller reserverats för en viss tillverkningsorder eller kundorder och som det föreligger brist av.

engelsk term (rek.): shortage list
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004