Ikon för Rikstermbanken

bristkostnad

svensk term (rek.): bristkostnad
definition:

kostnad som uppstår därför att en artikel inte kan levereras eller inte finns tillgänglig i lager

anmärkning:

Kostnaden kan vara en alternativkostnad för utebliven försäljningsintäkt. Den kan också vara en verklig kostnad, exempelvis kostnader för driftstopp i den egna produktionen, leveransförseningsavgifter, kostnader för restorderbehandling, fördyrade transporter o dyl. I en del lagermodeller används uppgifter om bristkostnader för att dimensionera säkerhetslager.

engelsk term (rek.): shortage cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004