Ikon för Rikstermbanken

break-even-diagram

svensk term (rek.): break-even-diagram
definition:

grafisk framställning av summa fasta och rörliga kostnader i förhållande till intäkter vid olika verksamhetsvolymer

anmärkning:

Break-even-punkten motsvarar den verksamhetsvolym där intäkter och summa kostnader är lika stora.

engelsk term (rek.): break-even chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004