Ikon för Rikstermbanken

blockplanering

svensk term (rek): blockplanering
förklaring:

Med blockplanering menas att operationer vid tidsplanering inplaneras med operation efter operation i på varandra följande tidsblock eller perioder. Vid exempelvis blockplanering per vecka planeras varje operation i en operationsföljd in med en operation per vecka.

engelsk term (rek): block scheduling
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004