Ikon för Rikstermbanken

blockerad operation

svensk term (rek.): blockerad operation
förklaring:

Om operationer i en produktionsgrupp i början av en operationsföljd inte kan utföras på grund av köbildning i produktionsgrupper i efterföljande delar av operationsföljden talar man om blockerade operationer.

engelsk term (rek.): blocked operation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004