Ikon för Rikstermbanken

blindaktivitet

svensk term (rek.): blindaktivitet
svensk term (acc.): dummy-aktivitet
förklaring:

Blindaktiviteter används vid nätverksplanering för att klargöra beroendeförhållanden som förekommer mellan olika aktiviteter, exempelvis att en viss aktivitet måste slutföras innan en annan kan påbörjas. Blindaktiviteter medför ingen resursförbrukning men kan ha tidsangivelser för att specificera aktuella tidsförskjutningar.

engelsk term (rek.): dummy activity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004