Ikon för Rikstermbanken

blandstrategi

svensk term (rek.): blandstrategi
förklaring:

Med blandstrategi för kapacitetsplanering menas en strategi som innebär att man både varierar tillgänglig kapacitet och tillverkar mot lager för att anpassa sig till variationer i efterfrågan. Strategin kan betraktas som ett mellanting mellan utjämningsstrategi och anpassningsstrategi.

engelsk term (rek.): mixed strategy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004