Ikon för Rikstermbanken

blandmodellproduktion

svensk term (rek.): blandmodellproduktion
definition:

produktion av flera produktvarianter med i huvudsak oförändrad mix per period och på samma monteringslinje eller annan produktionsutrustning så att produktionen motsvarar respektive perioders totala efterfrågan av varianterna

anmärkning:

Produktionsformen innebär att samtliga aktuella varianter tillverkas varje period i kvantiteter som motsvarar periodens behov. Vid blandmodellproduktion försöker man eftersträva så korta perioder som möjligt, exempelvis dag.

engelsk term (rek.): mixed model production
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004