Ikon för Rikstermbanken

blandlagerplatssystem

svensk term (rek.): blandlagerplatssystem
definition:

system för godsplacering i lager och förråd som innebär att det samtidigt finns både fasta och flytande lagerplatser

anmärkning:

Plockning sker från delen med fasta platser medan delen med flytande lagerplatser används som buffertutrymme. När lagret på en fast lagerplats tar slut, fylls det på från bufferten i det flytande lagret.

engelsk term (rek.): mixed-stock system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004